Výskum a návrh prístroja na dynamické váženie vozidiel

S rýchlym rozvojom dopravného priemyslu prináša aj fenomén preťažených kamiónov. Aby Čína skoncovala s týmto zlým javom, rázne presadzuje spôsob nabíjania podľa hmotnosti. S popularizáciou spôsobu váženia a nabíjania je požiadavka na technológiu dynamického váženia stále vyššia. Hengyi dokončil hlavne návrh váh v systéme WIM a zlepšenie presnosti váženia váh. Na základe analýzy funkcie celovozovej váhy a realizácie vážiaceho algoritmu je uvedená konštrukčná schéma celovozovej dynamickej váhy na báze STM32. Návrhová schéma je rozdelená do troch častí: 1) simulácia algoritmu. 2) Dizajn hardvéru. 3) Návrh softvéru. Simulácia algoritmu dopĺňa hlavne simuláciu a porovnanie algoritmu predspracovania váženia a algoritmu spracovania vážiaceho jadra. Hardvérový dizajn dotvára hlavne obvodový návrh váh. Softvérový návrh završuje predovšetkým realizáciu základných funkcií prístroja. V simulácii algoritmu sa analyzuje zloženie signálu váženia. Na základe simulácie a porovnania algoritmu je získaná kombinácia algoritmu FIR filtra a trojvrstvovej neurónovej siete spätného šírenia. Kombinácia algoritmov výrazne zlepšila presnosť váženia. Pri návrhu hardvéru sú predstavené základné komponenty systému THE WIM a preštudované a analyzované niektoré obvody váh. Pri návrhu softvéru je dôrazne predstavená myšlienka dizajnu a kľúčové technológie každého modulu a je dokončené porovnanie a implementácia typických algoritmov. Overilo sa, že kombinácia algoritmov zvolená v tomto dokumente spĺňa národné normy a je samozrejme lepšia ako tradičný algoritmus a účinne zlepšuje presnosť váženia váh.


Čas odoslania: 13. augusta 2021