Prístrojová konštrukcia dynamického vážiaceho systému na ohýbanie plechu

S rýchlym rozvojom diaľničnej dopravy nedokázala tradičná dynamická kamiónová váha uspokojiť súčasný dopyt trhu. Tradičná dynamická váha pre nákladné vozidlá má najmä tieto problémy: z dôvodu zložitej mechanickej konštrukcie váhy neznesie vysokorýchlostný náraz vozidla, takže nie je vhodná na vysokorýchlostné dynamické váženie; Zložitá mechanická konštrukcia vážiacej plošiny ľahko spôsobí poškodenie snímača a deformáciu a sadnutie vážiacej plošiny. Utesnenie stola váhy nie je dobré, výsledkom čoho je voda, kal ovplyvní presnosť váženia. S neustálym zdokonaľovaním technológie dynamického váženia doma iv zahraničí, s cieľom vyriešiť tieto problémy, vznikla dynamická váha pre nákladné autá s ohýbacou platňou. Vďaka výhodám integrálnej vážiacej plošiny, dobrému tesneniu, jednoduchej konštrukcii a bezplatnej údržbe je možné dynamický vážiaci systém s ohybnou doskou použiť na dynamické váženie v širokom rozsahu rýchlostí vozidla (0 ~ 200 km/h). V súčasnosti sa technológia tohto systému rýchlo rozvíja a je stále vyspelejšia a postupne sa stala novým riešením systému diaľničného mýta a systému detekcie prekročenia limitov na diaľnici. Elektronické váhy (ECM) sú základnou jednotkou výpočtu a riadenia dynamických váh pre nákladné vozidlá. Jeho funkcia a výkon priamo určujú technickú úroveň dynamického vážiaceho systému. Schéma návrhu prístroja zahŕňa návrh hardvéru, návrh softvéru a návrh algoritmu váženia. Konštrukčné nápady a hlavný obsah sú nasledovné: 1) Tento príspevok pojednáva o pozadí a význame výskumu dynamickej automobilovej váhy a dynamickej váhy ohýbacieho plechu, predstavuje stav výskumu, stav vývoja a budúci vývojový trend relevantných odborov doma. a v zahraničí, a tiež podrobne uvádza možnosti použitia a rozsah dynamickej kamiónovej váhy ohýbaného plechu doma iv zahraničí. 2) Diskutuje sa o štruktúre systému dynamického váženia ohybných dosiek, vrátane snímača váženia ohybných dosiek, separačného zariadenia vozidla a prístroja. Medzi nimi je predstavený hlavne princíp fungovania snímača váženia ohybných dosiek. Analyzuje sa princíp činnosti a vývojový diagram systému váženia ohýbaných dosiek. 3) Na základe analýzy konštrukčných požiadaviek dynamických váh s ohybnou doskou sa vykoná integrálny návrh hardvéru nástroja a modulárny elektrický dizajn. Požiadavky na návrh, proces návrhu a výsledky návrhu každého hardvérového modulu sú podrobne opísané. 4) založené na WIN32API s použitím viacvláknovej programovacej technológie na vývoj programu dynamických váh na ohýbanie platní. Podrobne sa rozoberá každý modul vlákna a jeho hlavný kód hlavného programu. 5) Analyzujte vysokorýchlostný signál váženia vozidla a použite algoritmus vlnkovej transformácie na digitálne spracovanie signálu váženia podľa malého dátového signálu. V prostredí MATLAB sa na zníženie šumu pôvodného signálu váženia používa súprava nástrojov vlnkovej transformácie a dosiahli sa dobré výsledky. Nakoniec sa údaje z terénneho experimentu používajú na overenie, či má táto metóda určitý vplyv na zlepšenie presnosti váženia a či má praktický význam. 6) Zhrňte proces návrhu dynamického váhového systému nástroja na ohýbanie dosky, analyzujte nedostatok a tešte sa na budúcnosť. Hlavné inovačné body sú nasledovné: 1) Keďže je systém vhodný pre vysokorýchlostné dynamické váženie vozidiel, signál váženia, ktorý prístroj zachytí, keď vozidlo prejde vysokou rýchlosťou, je signál malého rozsahu. Pokiaľ ide o spracovanie digitálneho signálu, analýza a spracovanie malého dátového signálu v kombinácii s údajmi z terénnych experimentov dosiahlo dobrý účinok redukcie šumu a filtrovania. 2) Hardvérový dizajn prístroja využíva priemyselný počítač ako jadrovú riadiacu jednotku. V procese návrhu softvéru sa na programovanie používa viacvláknová technológia, ktorá zlepšuje efektivitu prevádzky a výkon prístroja. Hardvérová a softvérová programová štruktúra nástroja navrhnutého v tomto dokumente bola aplikovaná v praktických projektoch a prevádzka je bežná a stabilná na mnohých okresných diaľničných predkontrolných staniciach. Algoritmus váženia založený na vlnkovej transformácii dokáže efektívne odfiltrovať šumový signál pre malé dáta signálu váženia a chybu experimentálnych výsledkov v rozsahu 0-50 km/h možno kontrolovať v rozmedzí 4 %.


Čas odoslania: 13. augusta 2021